Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: august 2018

Operatorul de date cu caracter personal, S.C. P.K.M. Export-Import S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”),  persoană  juridică  română cu sediul social în Râșnov, jud. Brașov, Str. Șoseaua Branului, Nr. 7, cod poștal 505400, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Brașov, sub nr. J08/869/1991, CUI 1142909, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prezenta politică ce reprezintă un angajament de respectare a confidențialității care explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;

• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

• exacte și, în cazul în care este necesar să fie actualizate, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

• păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesită colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

1. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul principal pentru care procesăm datele dvs. personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale, obligațiile legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Așadar, informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi cu scopul final de a comercializa produsele noastre.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs. care includ:

• perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate
pentru a stabili această perioadă;

• existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;

• atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

• dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dvs. sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;

• existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dvs.

2. CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

Colectăm datele pentru a opera eficient în direcția atingerii scopului final de a comercializa produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare procesului de comercializare, nu veți mai face parte din respectivul proces. În vederea prestării serviciilor comerciale, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, e-mail.

Datele dumneavoastră personale pe care le colectăm sau le stocăm, nu vor fi prelucrate mai
înainte ca:

• dvs. să vă dați consimțământul sau să fiți informat în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

• prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract la care dvs. sunteți parte
sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;

• prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;

• prelucrarea să fie necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale
altei persoane fizice;

• prelucrarea să fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care suntem învestiți;

• prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs., care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când este vorba despre datele cu caracter personal ale unui copil.

Principiile protecției datelor nu se aplică informațiilor anonime, adică informațiilor care nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau identificabilă sau datelor cu caracter personal care sunt anonimizate astfel încât dvs. nu sunteți sau nu mai sunteți identificabil. Prin urmare, această politică de confidențialitate nu vizează prelucrarea unor astfel de informații anonime, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate în scopuri statistice sau de cercetare sau în alte scopuri.

3. UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada în care consimțământul dumneavoastră este valabil, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

4. SECURITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucrează informaţiile furnizate de dumneavoastră în siguranţă şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Angajaţii noştri sunt instruiţi periodic cu privire la securitatea prelucrării informaţiilor confidenţiale şi ne asigurăm în mod constant că dispozitivele electronice pe care le folosesc sunt protejate de sisteme hardware şi software adecvate.

5. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul serviciilor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

• menținerea și îmbunătățirea performanței serviciilor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare;

• perioada pentru care dvs. v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția
într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu le mai păstra;

• dacă este vorba despre date la care dvs. aveți acces, datele vor fi stocate până când dvs. le veți șterge;

• dacă datele dvs. sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurtă;

• situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu;

• în toate, în virtutea dreptului de control al datelor personale pe care le avem despre dvs.,
puteți opta pentru/să:

Ștergere date: Ne puteți solicita să ștergem, parțial sau total, unele dintre datele dvs. personale (de ex., dacă nu mai sunt necesare pentru a vă furniza servicii).
Modificare sau corectare date: Puteți edita unele dintre datele dvs. personale prin retrimiterea cv-ului dvs. modificat. De asemenea, ne puteți solicita să modificăm, să actualizăm sau să vă remediem datele în anumite situații, mai ales dacă sunt inexacte.
Obiectați la, sau limitați sau restricționați utilizarea datelor: Ne puteți solicita să oprim utilizarea tuturor sau unei părți din datele dvs. personale (de ex., dacă nu avem dreptul legal de a continua să le utilizăm) sau să limităm utilizarea acestora (de ex., dacă datele dvs. personale sunt imprecise sau deținute în mod ilegal).
Drept de accesare și/sau preluare a datelor: puteți cere o copie a datelor dvs. personale care vă va fi furnizată într-o formă lizibilă.

6. PLÂNGERI
În situația în care considerați că datele dvs. nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

7. CONTACT
În situația in care doriți să ne contactați pentru exercitarea drepturilor conferite de lege, vă stăm oricând la dispoziție:
– Email la: contact@mobilart.ro
– Telefon: 0744 306 746

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Niciun produs în coș.